9.2.2017

Tavoitteena Hyvinvoiva Koira - Virhe, virhe, virhe!

Yhteiskuntamme ajatusmaailma tuntuu usein varsin virhekeskeiseltä. Se opettaa meidät näkemään virheet hyvin negatiivisena asiana ja opettaa meitä pelkäämään virheiden tekemistä. Virheet ovat myös yksi koirankoulutuksen kulmakivistä. Eri koulukuntien väliset suhtautumiset ja reagointitavat poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Tässä kirjoituksessa avaan omaa ajatusmaailmaani ja toimintatapojani koirankoulutuksessa virheisiin liittyen.

Osallistuin Eva Bertilssonin loistavaan Palkasta Palkkaan -seminaariin viime vuoden maaliskuussa. Seminaarista inspiroituneena olen viimeisen vuoden aikana pohtinut ja kehittänyt taitojani virheisiin suhtautumisessa. Ennen kaikkea kyse on ajatusmaailmastamme. Haluammeko ajaa koiran treenitilanteissa virheisiin ja haluammeko osoittaa koiralle sen tekemät virheet? Vai haluammeko suunnitella treenitilanteet mahdollisimman virheettömäksi ja olla osoittamatta koiralle virheitä?Yksi mielipiteitä melko voimakkaastikin jakavista asioista on NRM:n (No Reward Marker, eli nämä ohot ja hupsit) käyttö. NRM:n käyttö tuntuu olevan harrastuspiireissä varsin yleistä ja ihmisiä koulutetaan käyttämään sitä. Usein sen käyttöä perustellaan "reiluudella koiraa kohtaan, jotta se tietää mikä on oikein ja mikä on väärin". Palkkiotta jääminen on kuitenkin varsin riittävä informaatio koiralle tehtävän sujumisesta tutkimustuloksienkin perusteella. NRM on ihmisen tarve ja se on varsin vaarallinen kommunikointitapa koulutustilanteissa. Tutkimustulokset kertovat, että neutraalinkin (ei ihmiseltä tulevan) NRM:n käyttö hidastaa oppimista, haittaa sujuvuutta ja vähentää yrittämistä. Se tekee koiralle treenitilanteessa epämukavan olon ja vaikuttaa voimakkaasti koiran tunnetilaan ja kokemukseen treenistä. En usko, että ihmiseltä tuleva, sosiaalisen komponentin sisältävä NRM voi koskaan olla täysin neutraali, vaikka kovasti muuta väitetäänkin. Jos ja kun pelkkä "oho" aiheuttaa kaikkea edellämainittua, tuskin tarvitsee edes positiivisen rankaisun käytöstä mainita.
Tässä artikkelissa on avattu 2015 tehtyä tutkimusta NRM:n käytöstä:
https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201603/should-trainers-tell-dogs-when-their-behavior-is-wrong
Artikkelissa on käytetty ihmisten maailmasta esimerkkiä palapelin tekemisestä. Jos jokaisesta virheellisestä yrityksestä joku sanoisi selkäsi takana "oho", miten reagoisit tilanteessa? Entä tulisitko seuraavan kerran yrittämään palapelin tekemistä? Entä jos "oho"a tehostettaisiin pienellä tukistamisella? Yksi turhautuu, yksi suuttuu, yksi lannistuu, yhtä pelottaa. Väitän, ettei meistä kukaan haluaisi samaan tilanteeseen uudestaan. Miksi siis kohtelisimme koiriamme niin?

Koirankoulutuspiireihin on erittäin valitettavasti pesiytynyt treenitapa, jossa halutaan ajaa koira virheeseen. Eli pyydetään koiraa tekemään tehtävä, joka on aseteltu niin, että virheen todennäköisyys on erittäin suuri. Sitten nuhdellaan koiraa (mahdollisesti fyysisen rangaistuksen kera) ja kerrotaan kuinka huono koira se on! Jos koira onnistuu, saatetaan olla jopa harmissaan, kun ei saatu sitä kiinni virheestä. Hullua! Tilanteissa virhe perustellaan aina koiran virheeksi, eikä ohjaajan koulutusvirheeksi tai virheeksi treenin suunnittelussa. Tämän käyttöä perustellaan mm. sillä, että saadaan liikkeet varmemmiksi, kun kerrotaan koiralle mitä se ei saa tehdä. Koetaan, että hieman varovainen koira on suoritusvarmin koetilanteissa. Tämä treenitapa lakaisee koiran hyvinvointia maton alle surullisella tavalla. Jatkuvassa käytössä se aiheuttaa koiralle pitkäkestoista stressiä. Mielestäni täysin järjetön ajatusmaailma, jonka tueksi ei löydy mitään faktaa oppimisteorioista tai oppimispsykologiasta. Päinvastoin! Tutkimustulokset ovat todistaneet virheettömän oppimisen (errorless learning) tehokkaimmaksi ja nopeimmaksi opetustavaksi.
Tässä erittäin hyvä kirjoitus ylivarovaisuudesta, suosittelen lukemaan:
https://teamclick4change.wordpress.com/2014/02/21/munankuorilla-kavely-ylivarovainen-koira/
Kirjoituksesta poimittu: "Kaikkein ikävintä on, että osa kouluttajista jopa tähtää ylivarovaisuuteen. Koiraa saatetaan nyppäistä varoittamatta poskivilloista tai kyljestä esimerkiksi juuri kontaktin herpaantuessa. Tällaisia yhtäkkisiä rankaisuja toistetaan, kunnes koira muuttuu ylivarovaiseksi. Motivaationa kenties on se, että ylivarovainen koira saattaa vaikuttaa paljon nöyremmältä ja skarpimmalta, koska koiralla ei ole minkäänlaista kontrollia sen suhteen, mitä sille kulloinkin tapahtuu. Koira tarkkailee entistä tarkemmin omistajan eleitä ja stressireaktio, joka tilanteeseen liittyy, jatkuu myös tilanteen jälkeen."
Koiran tekemät virheet voivat tuntua ärsyttäviltä ja ne turhauttavat etenkin silloin, kun tuntuu ettei saa koiraa oppimaan haluamaansa asiaa tai koira toistaa samaa virhettä useasti. Tulee kuitenkin muistaa, että kaikki mitä koira tekee on meidän kouluttamaamme. Koira tekee omasta näkökulmastaan kannattaviksi kokemiaan asioita, asioita joita me olemme vahvistaneet. Tähän yksinkertaiseen lainalaisuuteen perustuu koko kouluttaminen, koira ei tee virheitä tahallaan. Se tekee niitä asioita, jotka me olemme toiminnallamme tehneet jollain tavalla kannattaviksi. Ja välillä ihan huomaamattamme.

Virheettömän oppimisen saavuttaminen vaatii ohjaajalta huolellista suunnittelua. Yksi suunnittelun työkaluista on treenikuplan piirtäminen. Treenikuplassa koulutuksen pienetkin yksityiskohdat on suunniteltu ja tavoitteena on sujuva toistosta toistoon ja palkkiosta palkkioon siirtyminen. Suunnitelmassa on myös huomioitu mahdolliset virheen paikat sekä suunniteltu oppimisen kannalta tehokas reagointitapa virheeseen. Yksinkertaisena esimerkkinä sivulletulo ja kontaktin pito. Suunnitelma voisi sisältää 5 toistoa, tavoitteena  saavuttaa 4 sekunnin pituinen kontakti. Koiraa palkattaisiin lelulla ja lelupalkka päättyisi vartalon eteen. "Kiitos" -> koira irroittaa -> "sivu" -> koira tulee sivulle-> lelupalkka kontaktin suunnasta -> leikkiä. Toisen toiston kriteeri olisi sivulletulo+kontakti 1s, seuraavan sivulletulo+kontakti 2s jne. Virheen mahdollisuuksia olisi, että koira ei "sivu" -vihjeestä tulisikaan sivulle. Tällöin yksinkertaisin virheeseen reagoimistapa olisi toistaa vihje. Jos koira tulee vinoon perusasentoon, pomppaisin askeleen sivulle (koiralle ennalta opetettu peli), koska en halua, että koira jo sivulla ollessaan korjaa asentoaan, ettei siitä tule sivulla istuessaan levoton. Kolmas virheen mahdollisuus olisi, että kontakti ei pysy kriteerin mukaista aikaa. Tällöin odottaisin, että koira korjaa itsenäisesti ja palkkaisin heti kontaktin nostamisesta. Haluan koiran oppivan pään itsenäisen noston ja kokevan sen hyvin kannattavaksi, sillä se saattaa tiputtaa kontaktin myös kokeessa. Jos tässä kohtaa aina esim. tökkäisin koiraa kädellä, se ei oppisi tarjoamaan uutta kontaktia itsenäisesti, jolloin koetilanteessa koko seuraaminen saattaisi hajota, kun mahdollisuutta korjaamiselle ei ole. Sen lisäksi tökkääminen tietysti lisää epämiellyttävyyden tunnetta vasemman jalkani vieressä, mitä en missään nimessä haluaisi opettaa tokoa/tottista tekevälle koiralleni, jonka täytyy jatkuvasti olla vasemman jalkani vieressä. Ylipäätään on tärkeää miettiä, mitä esimerkiksi kohtikävely tai käden esiintulo koiralle merkitsee? Toivottavasti pelkästään kivoja asioita!

Neljä reagointitapaa, joista on helppo aloittaa:
1. Älä tee mitään, odota, että koira tarjoaa toiminnon
2. Anna uusi vihje
3. Pyydä vaihtoehtoinen toiminto (LRS)
4. Muuta ympäristöä

Kohdasta 3. olen ollut aivan erityisen innostunut! Silmäni aukesivat tavalle Evan seminaarissa. Tapaa voi hyödyntää erityisesti tilanteissa, joissa ei ole oppimisen kannalta tehokasta, että koira korjaa itse tai yllättävissä virhetilanteissa, joita ei ole osannut aavistaa. Esimerkkinä vaikkapa ruutu. Koira on opetettu seisomaan ruudussa, mutta se meneekin suoraan maahan. Pyydän koiraa tulemaan luokseni tekemään käsitargetin, josta palkkaan koiran namilla (vähempiarvoinen tehtävä ja vähempiarvoinen palkkio), annan uuden vihjeen ruutuun -> koira seisoo kriteeripaikassa -> lelupalkka (korkea-arvoinen palkka, jota koira odottaa). Tai vaikkapa agilityn lähtötilanne. Koira pysyy lähdössä -> palkaksi pääsee radalle. Koira ei pysy lähdössä -> kutsutaan koira esteiden ohi luokse, pyydetään esim. käsitarget-tehtävä, josta namipalkka -> kuljetus lähtöön -> uusi yritys.
Olen todella tykästynyt tapaan! Jaime on koiristani hyvin helposti turhautuva ja, kun sen kanssa saa pelattua niin, ettei se edes huomaa tekevänsä virheitä, pysyy viretila todella hyvänä, koira rentona ja suoritukset upeina! :)
En ole koskaan ollut mikään NRM:n fani ja harmittaakin, että sitä aikanaan kokeilin, onneksi kuitenkin hyvin lyhyen aikaa epäkelvoksi todettuani. Poisoppiminen sen käytöstä on onneksi tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Itselleni vaikeita tilanteita ovat olleet ne, joissa koira tekee jotain todella yllättävää. Niissä olen helposti "jäätynyt" ja tyhjä hetki on osoittanut koiralle virheen. Nyt opittuani niissäkin käyttämään vaihtoehtoista toimintoa, on minulla helppo jo selkärangasta tuleva reagointitapa yllättävien tilanteiden varalle!
Koulutussessioihin kuuluu tietysti tärkeänä osana treenin selkeä rakenne -> taukomatolta täysillä hommiin ja takaisin matolle. Mitä suunnitelmallisempaa tekeminen on, sitä helpompaa treenata, niin koiran kuin ohjaajankin!

Olennaisinta on ajatusmaailmamme. Minä haluan luoda koirilleni treenitilanteita, joissa niillä on suuri todennäköisyys onnistua. Haluan tehdä suunnitelmia, joissa tavoitteenani on errorless learning. Haluan luoda niille rennon ilmapiirin, jossa ne uskaltavat yrittää ja erehtyä. En halua, että ne pelkäävät virheitä tai joutuvat jännittämään reaktioitani koulutustilanteissa. Haluan koiristani itsevarmoja, sinnikkäitä, taitavia ongelmanratkaisijoita, joilla on treenitilanteissa aina kivaa ja jotka haluavat tehdä yhteistyötä minun kanssani. Kiinnitän paljon huomiota ensimmäisen toiston onnistumiseen. Se toimii palautteenani edellisestä treenisessiosta ja onhan se juuri se, mitä kisoissa arvostellaan. Virheen sattuessa tarkastelen omaa toimintaani, treenisuunnitelmaani ja edellisiä treenejäni. Rekisteröin virheen ja tarpeen vaatiessa muutan toimintaani välittömästi, jotta koirani onnistuisi seuraavalla toistolla. Pyrin kiinnittämään ensisijaisesti huomiota asioihin, joissa ilmeni oppimista ja jotka sujuivat hyvin. Toissijaisena virheet ja uudet suunnitelmat niiden varalle.

Olen kirjoittanut lähes kaksi vuotta sitten julkaisuun: "Virhekeskeisyys tappaa fiiliksen. Ja fiiliksen puuttuminen tappaa onnistumisen mahdollisuuden." Olen edelleen samaa mieltä!

14.1.2017

Kiitos 2016!

Vuosi 2016 oli erinomaisen hyvä vuosi kokonaisuudessaan :) Koska olen "hieman" huonosti ehtinyt blogia päivitellä, ehkäpä kirjoitan yhteenvedon :)

Jaippiksen kanssa meillä oli erinomaisen hieno ja aktiivinen vuosi! Seitsemäntenä vuonna olemme saavuttaneet tilanteen, jossa kaikki vaan sujuu! Vuosi oli tuloksellisestikin kelpo, mutta erityisen iloinen olen niistä kaikista muista hetkistä, niin arjessa kuin treeneissä. Sieluni peili, koira täyttä kultaa  Toivottavasti yhteisiä, terveitä vuosia on vielä monta jäljellä!

Tulosten varjossa:
- uusi tokotulosennätys kiltiltä Steniltä: 310,5p
- TokoSM:ssä päästiin finaaliin, sunnuntain finaalissa ruudussa tapahtui vahinko, kun ötökkä surrasi persiissä! Ruutu näinollen nollille ja loppusijoitus 17.
- Uusittiin Varsinais-Suomen tokon piirimestaruuskulta viime vuodelta ja voitettiin myös joukkuekisa. Kiitos joukkuekavereille!
- Saatiin yksi 1-tulos PK-haun 3-luokasta lisää
- Osallistuttiin ensimmäistä kertaa PK-piirinmestaruuskilpailuihin, sieltä 268/300p, loppusjoitus 7. (Tällä tuloksella olisi tulokset kasassa ensi vuoden PK-SM:iä varten!)

Lisäksi Jaippis on toiminut tukikoirana Ressu-projektissa, projektista tehtiin video, jossa saimme olla mukana: http://www.hyvakiertoon.fi/lapsella-tosi-rauhallinen-hyva-olo-tapaamisen-jalkeen/
Helinä ansaitsee oman kirjoituksensa ja se täytyykin toteuttaa pikimmiten :) Hänen edistymisensä on ollut ihan huikeaa!  Perusarki rullaa jo todella mukavasti ja tekeminen eri ympäristöissä sujuu jo hienosti. Mahaongelmista ollaan päästy ja kroppa näyttää jo ihan aikuisen koiran kropalta. Yöt Helinä nukkuu kokonaan ja moniin jahtaamista laukaiseviin ärsykkeisiin hän on siedättynyt. Työmaata edelleen tietysti on, eikä jahtaaminen/ramppaaminen koskaan varmaan kokonaan lopu, mutta nykyään Helinään saa kontaktin kaikissa tilanteissa, eikä hän mene enää maaniseksi jahtaamisesta. Ympäristötreenit ovat sujuneet niin mallikkaasti, että ollaan päästy lajitreenaamaankin, se on aika hienoa! Tokoa ollaan tehty paljon ja joulukuun aikana innostuin tekemään myös agilityjuttuja ja se on ollut hauskaa! Pari vuotta hukassa ollut agilitymotivaatio ehkä palailee, katsotaan :) Jälkijuttuja ja esine-etsintää ollaan myös tehty, niistäkin hän pitää. 

Arttu ja Helinä viettivät yhteissynttäreitä 19.9.! Arttu täytti jo 5 vuotta ja Helinä jo 2! Aika lentää ja niin edelleen.. :)Arttu on elellyt myöskin terveenä, sydänongelmia ei viime vuoden aikana ollut ollenkaan :) Hän on lenkkeillyt, juossut kilpaa bordercollieiden kanssa, leikkinyt ja vähän tokoillut! Kaikkeen on saanut osallistua, koska mukana oleminen ja osallistuminen on pienen russelin mielestä tärkeintä! 

Elmo on onnekseni elänyt tervettä eläkeläisen elämää! Elokuussa mittariin tuli 11 vuotta. Hän jaksaa edelleen lenkkeillä ja keksiä mahdollisuuksia lisäruuan hankkimiseen :D Ihana Elmo! 
Yksi vuoden koirankoulutuksellisista kohokohdista oli ehdottomasti Eva Bertillsonin seminaari. Erittäin antoisa viikonloppu, josta tuli monta työkalua lisää! Aloitin myös TAGteach-kurssin ja syksyllä aloitettiin Jirkan ketjuanalyysin valkkuryhmässä. 
Lisäksi tuli puuhailtua sekä TKK:n että ATT:n hallituksessa ja koulutusjutuissa.

KIITOS kaikille ihanille treenikavereille, erityisesti Elsille, Elinalle ja Katjalle sekä meidän huipulle hakuporukalle! Kiitos Tanjalle koirien rankojen oikomisesta! Kiitos kaikille, jotka tekivät vuodesta hienon!

Ensi vuodelle toivon koirille kliseisesti terveyttä, mutta se vaan on niin tärkeää. Paljon iloisia yhteisiä treenihetkiä ja hyvää oloa!

Ihanaa uutta vuotta kaikille! Tulkoon vuodesta sisällöllisesti rikas ja rakas! 

4.12.2016

Tavoitteena Hyvinvoiva Koira - Pohdinnassa koiralähtöisyys kouluttamisessa

Olen useasti pohtinut koiralähtöisyyttä arjessa sekä kouluttamisessa Helinän kanssa touhuillessani. Mitä todella on koiralähtöisyys? Kuinka koiralähtöisiä pystymme olemaan yhteiskunnan asettamissa rajoissa? Ja mikä takaa koiralähtöisyyden?
Tietysti koiralähtöisyyttä on tuntea koira eläimenä ja huolehtia sen perustarpeista, kuten esimerkiksi oikeanlaisesta ja riittävästä ravinnosta. Pohdintani kohteena ovat kuitenkin koulutukselliset asiat niin arjessa kuin treeneissä aktiivisen koiran kanssa.

Erittäin aktiivisen ja ongelmallisesti käyttäytyvän koiran kouluttamisen kanssa törmää jatkuvasti ristiriitatilanteisiin, joissa joutuu puntaroimaan koiran hyvinvointia, koiralähtöisyyttä sekä elinympäristön ja yhteiskunnan asettamia haasteita, kuin myös omia mieltymyksiä koiran käyttäytymisestä. Päivänselvää tietysti on, että koirat ovat täysin meidän toimintamme armoilla. Pystymme hallitsemaan koiran elämää lähes täysin. Lisäksi yhteiskunta asettaa vaatimuksiaan niin koiran kiinnipitämisestä kuin ihmisten työpäivien pituudesta, mitkä olennaisesti liittyvät koirien hyvinvointiin. Tämän lisäksi ovat meidän jokaisen henkilökohtaiset mieltymykset koirien "hyvästä" käyttäytymisestä. Koulutustavoitteemme, niin harrastuksissa kuin arjessakin ovat hyvin usein meidän keksimiä ja lähtöisin meidän tarpeistamme. Hyvin usein vielä koulutamme koiralta pois sen lajityypillisiä käyttäytymismalleja, jotka ovat meidän näkökulmastamme ongelmallista käyttäytymistä. Tämähän ei tietysti ole huono asia ja kouluttamalla pois jotain lajityypillistä käyttäytymistä, kuten liikeärsykkeiden laukaisemaa jahtaamista, todennäköisesti onnistumme lisäämään koiran hyvinvointia, tietysti sillä, että koira pysyy hengissä, eikä jää jahtaamansa auton alle, mutta myös sillä, että kouluttamalla positiivista vahvistamista hyödyntäen autoista luopumisen, onnistumme todennäköisesti vähentämään koiralle lenkkeilyn aikana aiheutuvaa negatiivista stressiä. Koiralähtöisyyden toteutumista joudumme miettimään tilanteissa, joissa koulutamme koiralta pois luontaista käyttäytymismallia, joka ei ole haitallinen kenellekään osapuolelle, vaan ainoastaan henkilökohtaisesti ihmistä häiritsevää. Näissä tilanteissa joutuu puntaroimaan millaisen kompromissin tekee ja jos päätyy kouluttamaan koiralta pois jotain sille tärkeää maneeria, tulisi sille antaa mieluisa vaihtoehtoinen tapa toimia.

Treenikaverini esitti erittäin hyvän kysymyksen koiran persoonallisuuden huomioimisesta koulutuksessa. Tuntuu, että varsin usein törmää mielipiteisiin, joissa koiran käyttäytymisellä on tietynlaiset ennalta määritellyt tavoitteet ja halutaan lopputuloksen olevan tietynlainen, on koira sitten millainen tahansa. Eli ns. "samaan muottiin" kouluttamista. Erityisen usein tähän törmää kiihkeiden koirien kanssa. Jossain koulukunnassa ajatellaan, että kiihkeä koira on jo itsessään niin kiihkeä, ettei sen tule päästä kiihtymään laisinkaan, vaan tavoitellaan rauhallista käyttäymistä. Rauhoittumisen taito on erittäin tärkeä ja se ihan varmasti lisää koiran hyvinvointia. On kuitenkin näytetty toteen, että kiihkeillä koirilla on fysiologinen tarve kiihtyä. Herääkin kysymys, että onko eettisesti oikein ottaa kiihkeä koira ja tavoitella koulutuksella siitä löysästi remmissä löntystävää kaupunkikoiraa? Mielestäni tuo ei ole koiralähtöistä kouluttamista, vaan kiihkeiden koirien tulisi päästä kontrolloidusti purkamaan kiihtymisen tarvettaan, esimerkiksi säännöllisen turvallisessa ympäristössä tapahtuvan vapaana juoksemisen/ihmisen kanssa leikkimisen/vetoliikunnan parissa, jotta ne olisivat hyvinvoivia.
Uskon, että yksi Helinän edistymisen kulmakivistä on säännöllinen vapaana liikkuminen metsässä. Puolitoista vuotta sitten vapaana liikkuminen oli todella maanista ja sisälsi paljon varjojen jahtaamista. Juoksemisesta ja fyysisestä rasituksesta oli tullut arvokas resurssi, joka kannatti käyttää loppuun asti, koska tietoa seuraavasta kerrasta ei ollut. Nyt, kun vapaana liikkuminen on jokapäiväistä, on se huomattavasti rauhallisempaa ja koiralle turvallista, eikä tarvitse pelätä, että se juoksee itsensä hengiltä törmäämällä johonkin. Fyysisyydestä nauttiva koira tarvitsee tarpeeksi fyysisiä aktiviteetteja.

Valinnan mahdollisuuden on todettu lisäävän koiran hyvinvointia. Tämä on helppo uskoa, hyvinvointiyhteiskunnassamme meillä ihmisillä on joka päivä lukemattomia valinnan mahdollisuuksia ja se aivan varmasti lisää meidän hyvinvointia. Koirilla valinnan mahdollisuuksia on huomattavasti vähemmän. Mielestäni koiralähtöiseen ajatusmalliin liittyy valinnan mahdollisuuksien pohtiminen ja niiden tarjoaminen siinä määrin kuin se on mahdollista. Arjen esimerkkejä keksii helposti, esimerkiksi saako koira nukkua missä haluaa. Harrastamisen kannalta on oleellista, että koiralla on mahdollisuus valita haluaako se treenata vai eikö se halua. Valitaanko lajit koiralle etukäteen ihmisen mieltymyksen mukaan vai valitaanko lajit koiran kykyjen/mielenkiinnon kohteen mukaan? Huomioidaanko harrastuksissa nuoren koiran kehitys vai mennäänkö eteenpäin ohjaajan aikataululla? Jännittävien ympäristöjen/asioiden kohtaamisessa on oleellista, että ajattelemmeko, että koiran pitää tulla jännittävästä oviaukosta, koska meillä on kiire treeneihin, vai annammeko koiralle mahdollisuuden edistyä tehtävässä omaan tahtiin ja jokaisen palkkion saamisen jälkeen sillä on mahdollisuus valita miten lähelle se tulee ja millä nopeudella. Koulutustilanteissa olen hyödyntänyt Helinän kanssa paljon peliä, jossa treeni alkaa sillä, että Helinä saa itse valita millä lelulla hän haluaa leikkiä. Suosittelen kokeilemaan! Leikki sisältää yllättäviä valintoja ja tuo todella kivasti voimaa tekemiseen. Ja palkkion laadusta voi olla varma :) Toinen treenitilanteissa valinnan mahdollisuutta hyödyntävä tapa on se, että olen asettanut esim. kolme erilaista kohdetta rinnan ja koira on itse saanut valita mitä tehtävää hän ensiksi haluaa suorittaa. Koiran valitsema kohde otetaan esille ja sitä treenataan, treenin jälkeen valitaan uusi kohde kahdelle jäljelle jäävästä jne. Nämä pelit ovat olleet oleellisia koiran treenimotivaatiota lisääviä tekijöitä.
Eileen and dogs -blogista löytyy hyvä kirjoitus: http://eileenanddogs.com/2015/06/19/giving-dogs-choices/

Sanasta "operantti" on tullut todellinen trendisana. Takaavatko operantit koulutusmenetelmät koiralähtöisyyttä? Eivät takaa. Ihan jo siksi, että operanttiin koulutusmenetelmään kuuluu positiivisen vahvistamisen lisäksi niin positiivinen rankaisu, kuin negatiivinen vahvistaminenkin. Koulutus voi sisältää suurilta osin näitä ja olla silti täysin operanttia. Takaavatko sitten positiiviset koulutusmetodit koiralähtöisyyttä? Eivät takaa. Koiraa voi kouluttaa täysin positiivisesti ajattelematta lainkaan koiralähtöisesti. Opetettavat asiat voivat olla täysin ihmislähtöisiä ja koira ns. "pistetään tekemään", vaikka positiivisesti koulutetaankin. Voiko sitten  edes harrastaa täysin koiralähtöisesti? En tiedä. Harrastuksiin liittyy paljon asioita, joiden parissa joudumme miettimään koiralähtöisyyttä. Kuitenkin harrastukset ovat niitä, mitkä tarjoavat monelle koiralle säännöllistä aivojumppaa, leikkimistä, onnistumisen tunteita ja sosiaalista toimintaa ihmisen kanssa. Varmaa on se, että oma ajatusmallimme ja halumme kouluttaa koiralähtöisesti ratkaisee. Hyvinvoinnin avaimet ovat meidän käsissämme. Oma tavoitteeni on kouluttaa positiivisen vahvistamisen tekniikoita hyödyntäen koiralähtöisesti. Sillä ajatuksella treenisuunnitelmia kirjoittelemaan!


22.1.2016

Tavoitteena Hyvinvoiva Helinä - Oppimismatkalla, varjojen maailmassaYhdeksän kuukautta on jo ehtinyt vierähtää Helinän kanssa. Toisaalta todella lyhyt aika, toisaalta tuntuu, että Helinä olisi ollut täällä aina :)

Syksyn aikana on tapahtunut paljon. Tärkeimpänä asiana varmasti elinympäristön muuttuminen Helinälle suotuisammaksi, kun ostin omakotitalon maalta, mistä jo kirjoittelinkin. Helinä on hyötynyt aivan valtavasti vähä-ärsykkeisessä ympäristössä asumisesta, kun hänen ei tarvitse päivittäin kohdata jännittäviä asioita. Jatkuva negatiivisen stressin aiheuttama kortisolintuotto ollaan saatu vähenemään. Helinä sietää ärsykkeitä huomattavasti paremmin ja palautuu niistä nopeammin. Stressin väheminen on varmasti edesauttanut suoliston paranemista oleellisesti, sillä Helinän maha on vihdoin lähes normalisoitunut. Hänellä oli hyvin raju suolistotulehdus ja aliravitsemustila silloin puolivuotiaana ja siitä toipuminen on kestänyt kauan. Aluksi ruokavalio oli hyvin tiukka, mutta nyt ollaan päästy melko mukavaan tilanteeseen :) Herkkämahainen hän on edelleen ja sitä hän tulee todennäköisesti olemaan aina. Painoa hän on saanut siitä alun 9,5kg:sta 17,5 kiloon, mistä olen kyllä erittäin onnellinen! Ruipelo hän on edelleen, vaikka melkoiset muskelit omaakin. Massaa saa tulla vielä paljon lisää, mutta vatsan toiminnan haasteellisuuden vuoksi voimme olla erittäin tyytyväisiä tulokseen :)

Eläinkaupasta hänen itsensä valitsema lelu :D

Olen yrittänyt päästä Helinän maailmaan ja ymmärtää sitä ja hänen käyttäytymistään paremmin. Hyvin monet hänen käyttäytymismaneereista ovat jääneet pois, kuten liiallinen juominen, hännän jahtaaminen, valojen päälle laittaminen, tv:n päälle laittaminen, verhojen avaaminen jne. Syksyn aikana tuhoaminen on myös vähentynyt merkittävästi ja nykyään, kun tulen kotiin, täällä on enää aniharvoin pommi odottamassa eteisen ovelta eteenpäin :) Helinältä ei enää ole tarvinnut rajata kirjahyllyjä yms. kiipeilyn pelossa. Pöydälle hän kyllä edelleen kiipeää. Ja ikkunasta on valmis hyppäämään ulos samantien, kun siihen mahdollisuus tulee, mutta näitä onneksi pystyy helposti kontrolloimaan. Ramppaaminen sisällä on vähentynyt merkittävästi tunneista kymmeniin minuutteihin ja on jopa päiviä, kun ramppaamisminuutit ovat laskettavissa yhden käden sormilla :) Helinä ei ole enää ollenkaan niin maaninen, ramppaamisen saa keskeytettyä kutsulla tarvittaessa. Omalla pihalla juokseminen on hyvin kovavauhtista ja samaa kaavaa toistavaa. Hän on juossut nurmikolle kunnon motocross-radan :D Tämänkin juoksemisen saa kuitenkin katkaistua kutsulla. Sisälle Helinä tulee jo mielellään. Ulospääseminen on toiminut oivana palkkiona rauhoittumiselle :) Ylipäätään toiminnalliset palkkiot toimivat Helinälle huomattavasti paremmin kuin lelut/namit, mikä tietysti ei ole yllättävää. Hän pysyy pihalla, eikä reagoi sillointällöin ohi ajaviin autoihin/hevosiin jne. Nyt olen huomannut hänen enemmissä määrin myös vaeltelevan pihalla ravaillen, maanisen ympyrään juoksemisen sijaan.
Ramppaminen on hyvin mielenkiintoista, sillä siihen on niin monta syytä. Osittain se on varmasti kiihdyttävän tekemisen hakemista ja ns. "itsensä viihdyttämistä", mutta se on myös keino purkaa stressiä ja se näyttää myös olevan keino ilmentää nälkää, pissahätää, kipua jne. En varmasti koskaan saa sitä kokonaan pois, eikä se ole tavoitteenikaan. Tavoitteena on saada tilanne sellaiseksi, ettei ramppaaminen aiheuta haittaa hyvinvoinnille, esim. nukkumisen estäjänä, unen laadun heikentäjänä tai esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen estäjänä. Kotona normaalitilanteessa Helinä on jo melko hyvällä mallilla. Kaikki muuttuvat tekijät, vieraat jne, laukaisevat voimakasta ramppaamista, joten työstettävää kyllä löytyy :)

Marras-joulukuussa Helinän sisäaktiivisuus lähti kasvamaan ja pohdinkin pääni puhki mitä muutoksia elämässä olisi ollut, jotka olisivat lisänneet ramppaamista. Joulukuun loppupuolella syy kuitenkin selvisi, kun Helinällä (15,5kk) alkoi juoksut. Leena valaisi minua progesteronin vaikutuksista ja näin meilläkin juuri tapahtui. Aktiivisuus lisääntyi ennen juoksuja ja juoksujen aikaan Helinä oli huomattavasti rauhallisempi. Nyt juoksut ovat ohi ja aktiivisuus on pikkuhiljaa lisääntynyt, mutta selvästi ollaan vielä rauhallisella puolella. Tulevat viikot näyttävät mihin aktiivisuuden määrä vakiintuu.

Rapa-Ripa! Meillä OLI nätti nurmikko, nyt meillä on mahtavan hieno mutainen juoksurata! :D


Mitä me sitten ollaan tehty?
Jirkan ja Tokotiimin kanssa ollaan käyty antoisia keskusteluja. Helinällä on voimakas tarve kiihtymiseen. Ja niinhän se menee, että kiihkeällä koiralla on fysiologinen tarve kiihtymiseen; pelkällä rauhoittelulla ja rauhallisella elämällä ei kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa koiraa saa, kuten Jaimen kanssa on jo aikoinaan opittu. Kiihtymisen kohdetta on kuitenkin helppo säädellä. Tekemisen siis tulee olla kiihdyttävää, jotta se on Helinästä mielenkiintoista. Tätä tietysti olen hyödyntänyt paljon, jotta olen saanut hänelle myytyä, että ihmisen kanssa tekeminen on mukavaa ja kannattavaa. Haasteena on, että Helinä ei pysty katkaisemaan kiihtymistään, hän ei siis pääse siihen kiihtymisen jälkeen tapahtuvaan fysiologiseen tyytyväiseen tilaan, vaan levy jää päälle ja sitä on haasteellista katkaista. Tätä "jarrua" ollaan treenattu marraskuun alusta lähtien. Olin hieman skeptinen, että pystyykö sitä kouluttamaan Helinän tyyppiselle koiralle, mutta lähdin kuitenkin kokeilemaan. Voin ilokseni todeta, että kyllä voi! Helinä rauhoittuu hyvin autoon, joten aloitin sillä. Ajomatka johonkin, jossa jotain sosiaalisesti välittynyttä kiihdyttävää tekemistä, sen jälkeen jäähdyttelylenkki ja autoon kotimatkaksi. Ja autoon hän joka kerta sammui :) Tästä jatkettiin niin, että riehuttiin pihalla kunnolla ja tultiin sisälle matolle ja itse aloin tekemään paikallaan istuen jotain täysin muuta (läppärin esiinottaminen on tehokas vihje rauhoittumiselle). Helinä alkoi nopeasti rauhoittumaan myös sisällä ja treenien edetessä huomasin unen syvenevän, kun jokaisesta varpaanliikahduksesta hän ei enää lähtenyt liikkeelle :) Saavutettiin tilanne, jossa hän kiihtymisen jälkeen omaehtoisesti siirtyy sisällä nukkumaan. Tätä hän teki jo silloin, kun oli juoksuhuuruissaan aktiivisimmillaan, joten voinen todeta harjoittelulla olleen vaikutusta.

Ollaan myös tehty paljon siedätysharjoituksia jahtaamista laukaiseviin tekijöihin. Niitä ovat ihmisen liike, muiden koirien liike, valojen sammuttaminen/päälle kytkeminen, äänet, etenkin kimeät äänet, kuten puhelimen soittoääni, mun puhelimessa puhuminen, tv ja ikkunasta tulviva auringonvalo ja sen tekemät varjot. Käytännössä ärsykkeitä jahtaamiselle on tarjolla koko ajan ja moni niistä on mun vaikutuskeinojen ulkopuolella, kun en kertakaikkiaan saa varjoja poistettua lattiasta :-P Kaikki harjoittelu missä ja milloin tahansa on meille häiriöharjoittelua. Onkin ollut mukavaa huomata, miten Helinä pystyy blokkaamaan esim. tokoa treenatessa ihmis- ja koirahäiriöt hienosti pois, jatkuva häiriössä treenaaminen tuntuu yleistyneen hienosti muihinkin ärsykkeisiin. Häiriöiden treenaamistavoista, mihin ne sijoittuvat, millä niitä tuotetaan, miten palkataan jne voisi kirjoittaa oman julkaisunsa, joten ehkä jätän ne nyt tästä pois. Hyvin vaihtelevasti ollaan jokatapauksessa harjoiteltu. Luopuminen on ollut myös olennainen osa häiriötreeniä. Edelleen pyrin vahvistamaan Helinältä kaiken kontaktin ja vahvistelen myös mitä tahansa muita "koiramaisia" toimintoja. Altistusharjoituksia olemme myös tehneet erilaisissa ympäristöissä, koiriin ja ihmisiin jne. Ne sujuvatkin jo melko mallikkaasti. Keinoista olenkin jo kirjoittanut aiemmin.
Erilaisten virikkeistämisten muodossa ollaan harjoiteltu pitkäkestoista, rauhallista työskentelyä. Tämä oli aluksi haasteellista ja sisälsi paljon ramppaamistaukoja, mutta pikkuhiljaa keskittymiskyky on kasvanut ja hän malttaa työstää tehtäviä pidempään ja sinnikkäämmin.

Lajeja ollaan kokeiltu paljon. Treenaamisen tavoitteena ei ole väsyttää koiraa, vaan treenaamisen ja eri lajien kokeilun tavoitteena on löytää Helinälle mielekästä puuhaa, millä olisi suotuisia vaikutuksia sen pakko-oireisen käyttäytymisen vähenemiseen. Emme siis todellakaan harrasta multichampionin kuvat silmissä :D Kaikki sosiaalinen tekeminen selvästi väsyttää Helinää. Metsälenkit ovat ihan ehdottomia, niissä hän käyttäytyy jo ihan "normaalin" koiran tavoin. Kyselee, josko olisi jotain tehtävää mun kanssa :) Ja leikkii poikien kanssa. Näiden eteen ollaan tehty paljon töitä ja ne näyttävät kantaneen hedelmää. Haistelua ulkona alkoi ilmeentyä noin kolmisen kuukautta sitten. Se on mielestäni erityisen hieno edistysaskel.
Toko on Helinän mielestä lajeista siistein :) Siinä hän on täysillä mukana joka kerta. Olen aivan huumaantunut hänen kanssa treenaamisesta, sillä olen löytänyt neidistä aivan mahtavan asenteen! Vitsit millä voimalla ja innolla hän tekee! Aivan mahtavaa! Jälki on Helinän mielestä ajoittain mielenkiintoista. Tänään aloitimme Katjan (Tikkujuttu) tunnistusetsinäkurssin (ID), tämä olisi Helinälle aivan loistavaa, rauhallista, mutta hyvin vaativaa tehtävää. Ensimmäinen kerta meni erittäin mallikkaasti. Muiden kanssa samassa tilassa hiljaa ja rauhassa oleminenkin onnistui melkein koko tunnin!
Jos Helinä pitäisi diagnostisoida, uskoisin diagnoosin olevan hyperaktiivisuus ja aistiyliherkkyys. Näkö-, kuulo-, maku- ja hajuaistit ovat havaintojeni mukaan Helinällä erityisen herkkiä. Tunto sen sijaan lienee poikkeus sääntöön :)
Oltiin harjoiteltu sohvatyynyllä takajalkatargettia. Seuraavana päivänä kotiin tulessani oli tyyny ja naksutin päreinä. Ilmeisen tottelematon tyyny meillä! Ja tämän kouluttajan tulee vielä harjoitella negatiivisten tunteiden hallintaa ;-)
Helinälle on ollut todella mielenkiintoista opettaa käytöksiä. Oppiminen ei ole hänelle vielä mielenkiintoista tai kiihdyttävää, niin kuin se on vaikkapa Jaimelle, jolla on pennusta asti historiaa oppimisen oppimisesta, koska hänelle on alusta asti koulutettu asioita lähes pelkästään sheippaamalla. Onkin ollut todella hauskaa kouluttaa pitkästä aikaa "vaikeasti" motivoitavaa koiraa! Toiminnan aikaansaamisen keinona olen käyttänyt Helinälle hyvin paljon kohteita, sillä ne helpottavat koiraa ja saan homman nopeasti käyntiin. Vahvisteena toimi pitkään vain lelu. Namipalkka laukaisi jahtaamisen (tai vaihtoehtoisesti ovelle jonottamisen, jotta pääsisi omiin puuhiin :D). Aloitimme pikkuhiljaa 1 nami - lelu, jolloin namin arvo nousi ja nykyään pystyn jo palkkaamaan pitkiäkin sarjoja nameilla. Toimintaa on alkanut tulla paljon enemmän ja paljon tiheämmin. Olen tehnyt paljon "mitä Helinä haluaa tehdä" -treenejä, jossa Helinä on itse saanut tarjota mitä tahansa ja olen sitten lähtenyt vahvistamaan sitä. Tämä on vienyt oppimista hurjasti eteenpäin! Turhautuminenkin on siis yksi jahtaamisen laukaisevia tekijöitä. Tässä on vielä paljon työnsarkaa, jotta päästään oppimisessa Jaimen tasolle, mutta hyvällä mallilla ollaan :) Odotan innolla helmikuun Eva Bertilssonin koulutusta, uskon sieltä saavani uusia näkökulmia.

Tähän kuvaan kiteytyy niin monta hienoa asiaa. Helinän ja Elmon suhteen kehittyminen, Helinä rentoilee ja on vielä hakeutunut toisen koiran viereen. Helinä taitaa olla hurmannut meidät kaikki, niin pojat kuin minutkin :)
Olen niin tyytyväinen, että otin Helinän! Helinän kouluttaminen on vienyt oman ajattelun ihan uudelle tasolle. On todella mielenkiintoista miettiä ja pohtia koiran hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Pyrin tekemään kaikki ratkaisut Helinän kannalta edullisiksi, en siis aseta tavoitteita itseni näkökulmasta, vaan yritän mahdollisimman pitkälle ajatella tavoitteet koiran näkökulmasta. Mikä käyttäytyminen haittaa, mikä vie eteenpäin ja miksi? Tälläisen koiran kouluttamiseen ei ole valmiita ohjeita, vaan se on kokeilua ja soveltamista. Välillä onnistuu ja välillä kokeilut menevät informatiivisen puolelle ;-)
Huomaan usein istuvani tässä pöydän vieressä ihan vain pohtimassa, hakemassa tietoa ja lukemassa artikkeleita. Tuntuu kovin hassulta, että Jaippiksen kiihtymiseen liittyvät asiat ovat joskus olleet jotenkin vaikeita :D Ja jottei väärinkäsityksiä syntyisi, olen edelleen aivan äärimmäisen kiitollinen, että minulla on juuri Jaime. Ilman oppimismatkaa Jaimen kanssa, en olisi mitenkään voinut ottaa näin haastavaa koiraa. Jaippis on minulle aivan erityinen koira! Niinkuin tietysti kultainen Elmo ja villikko Arttukin, jokainen omalla tavallaan.
Ja onhan tälläisen koiran kanssa eläminen toisinaan rankkaa ja se vie mun ihan kaiken vapaa-ajan, mutta en silti vaihtaisi päivääkään pois, niin antoisaa ja inspiroivaa tämä työstäminen on!  Kovin pienistä asioista tulee hyvin merkityksellisiä. Kuten siitä, että Helinä on siirtynyt viereeni nukkumaan. Miten meinaankaan pakahtua aamuisin, kun löydän hänet vierestäni! Tuntuu, että monta lukkoa on auennut tässä ihmisen ja koiran välisessä suhteessa. Mikä aarre Helinä minulle onkaan ja minkä mahdollisuuden oppimiselle olen saanutkaan!

1.1.2016

Kiitos!
FysioMuuvi kiittää kaikkia ihania asiakkaitaan aktiivisesta ja positiivisesta vuodesta 2015! :)

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille, erityisesti:
- Turun Murre
- Turun Koirafysio
- Agility-Team Turku
- Salon Koirahalli
- Forssan Palveluskoirat
- NiinuAgilitySport

Onnellista ja inspiroivaa vuotta 2016!Ihan paras Jaippis täytti eilen jo 6-vuotta! Saimme taas viettää ihan mahtavan vuoden! Jaippis oli koko vuoden terve ja sai viettää aktiivisen harrastuskoiran elämää :) Sen kanssa harrastaminen on todella mutkatonta, vaivatonta yhteistyötä. Koira parhaassa iässä! Tuloksellisina saavutuksina laitoimme KVA-kellon tikittämään ja Jaippis nappasi Varsinais-Suomen piirinmestaruuden tokossa. Teimme 1-tuloksen tokon SM:ssä. Ennenkaikkea saimme treenata koko vuoden ihanien ihmisten seurassa. Lämmin kiitos kaikille treenikavereille, erityisesti Marjaanalle, meidän mahtavalle hakuporukalle ja Tokotiimille! :) Lämmin kiitos myös Tanjalle koirien erinomaisesta hoitamisesta tänäkin vuonna!Vuosi 2015 oli erittäin tapahtumarikas niin hyvässä kuin pahassa. Koska tapanani on keskittyä positiivisiin asioihin, teen niin nytkin :) Päällimäisenä mielessä, Helinä tuli taloon, Artun taistelusta selvittiin voittajina, Elmon polvikipu selätettiin ja mä ostin ihanan oman talon. Lisäksi saan työskennellä yritysjuttujen lisäksi ihan parhaassa päivätyössä! Voitoksi kääntyi tämäkin vuosi! 

IHANAA UUTTA VUOTTA 2016!

19.12.2015

Onko agility urheilua?

Agilitykansaa on puhututtanut ja puhututtaa KHO:n ja verottajan päätös siitä, ettei agilityä lasketa urheilulajiksi vaan koirankoulutukseksi. Myöskin valtion liikuntaneuvoston päätöksen mukaan agility ei ole urheilulaji, joka olisi oikeutettu valtionapuun. Päätöksissä esiintyneet perustelut kertovat, että asiaa on valitettavasti katsottu hyvinkin väärästä näkökulmasta. Koska keskustelen aiheesta useasti, päätin nyt avata omaa näkemystäni asiasta näin fysioterapeuttisin lasein katsottuna.

Valitettavan moni liikuntaharrastus on mennyt siihen pisteeseen, että laji täytyy aloittaa hyvinkin nuorena, jotta on mahdollista harrastaa ja pysyä lajissa mukana. Harvoihin lajeihin pääsee mukaan enää keski-ikäisenä (tai sen ylittäneenä), puhumattakaan että olisi mahdollisuutta päästä kilpailutasolle tai edes treenaamaan muuta kuin ylijäämäaikoina. Agility on äärimmäisen hieno laji juurikin sen vuoksi, että sen voi aloittaa koska vain. Omasta kiinnostuksesta ja harrastamisen intensiteetistä riippuen lajissa on mahdollista kehittyä kilpailutasolle ja jopa arvokilpailutasolle muutamassa vuodessa. Saa harrastaa kevyesti tai täysillä ja kuulua silti joukkoon. Toinen äärimmäisen hieno asia on, että agilityä voi harrastaa niin kauan kuin haluaa. Ikärajaa ei harrastamiselle tai kilpailemiselle ole, eikä myöskään menestymiselle. Agilitystä puhutaan urheiluna usein korostaen sen huippu-urheiluun liittyviä puolia. Sekin on hyvä, mutta mielestäni huomattavasti enemmän pitäisi puhua niistä hyödyistä, joita laji tuo liikunnallisessa mielessä tavalliselle harrastajille.

Olen viihtynyt lajin parissa jo reilun kymmenen vuoden ajan. Ammatillisesta näkökulmasta katsottuna huomaan usein tulevani hyvin iloiseksi siitä, miten agility liikuttaa ihmisiä. Lajin parista löytyy paljon harrastajia, joilla olisi ammatillisen arvioni mukaan ilman agilityharrastusta kohonnut riski olla hyvinkin inaktiivisia. Kaikkien ei tarvitse nauttia kuntosaliharjoittelusta tai keskuksien ryhmäliikuntatunneista. Kaikki eivät myöskään saa hyvää oloa pelkästään liikunnan riemusta liikkumalla yksin. Mutta kaikki liikkuu mielellään. Koiran kanssa. Paljon. Niin että tulee hiki. Ja hyvä mieli.
Olen onnekkaassa asemassa ja saan valmentaa agilityohjaajia liikkumaan paremmin ilman koiria tehvävissä fysiikkatreeneissä. Treeneissä treenataan kunnolla. Tänään viimeksi tehtiin HIIT-treeniä ja kaikki vetivät täysillä. Kaikilla on yhteinen motiivi treeneissä käymiselle. Halutaan olla parempia agilityohjaajia, ketterämpiä, nopeampia, taitavempia liikkumaan. Agilityharrastuksen kautta innostutaan harrastamaan hyvinkin rasittavaa liikuntaa, juoksemaan intervalleja, pitämään omasta fyysisestä kunnosta huolta, siinä missä koirankin kunnosta. Tänään viimeksi sain halauksen kera kuulla mieltäni aivan erityisesti lämmittävät sanat: "Olet saanut minut taas nauttimaan liikkumisesta." Tätäkään ihmistä en olisi tavannut, jos hän ei harrastaisi agilityä.

Agilitysuoritus on motorisesti hyvin vaativa suoritus, jossa tarvitaan nopeutta, koordinaatiokykyä, voimaa ja tasapainoa. Useat ohjauskuviot kovasta vauhdista ovat todella vaativia. Koiran rinnalla ei siis vain voi juosta eteenpäin, vaan on pystyttävä muuhunkin. Ja koska näin on, vaatii lajissa kehittyminen paljon harjoittelua. Kilpailusuoritus kestää 30 sekunnista minuuttiin. Tuon ajan ohjaaja juoksee ja ohjaa koiraansa erilaisin ohjauskuvioin 100-200 metrin radan. Kuten hyvin monissa muissakin lajeissa, todellinen työ tehdään harjoituksissa. Agilityharjoitukset esteillä kestävät yleensä n. 10-15minuuttia. Treenien jälkeen ohjaaja lähes aina on hyvinkin hengästynyt ja hikinen. Harjoittelua edeltää 20-30min tehokas lämmittely yhdessä koiran kanssa ja yhtä pitkä jäähdyttely. Yksi agilityharjoitus sisältää siis vähintään tunnin aktiivista liikkumista. Koska koiran fyysisestä kunnosta on huolehdittava, sisältää agilityohjaajan viikko paljon lenkkeilyä, kävely-, juoksu-, ja intervalliharjoittelua koiran kanssa.

video
Kyllä, hengästytti!


Tämä ihmisryhmä, joka saattaisi ilman agilityharrastusta olla hyvinkin inaktiivinen, liikkuu siis moninkertaisesti liikuntasuositusten yli harrastuksensa vuoksi. Ja toteuttaa vielä rasittavaksi luokiteltua aerobista harjoittelua useaan kertaan viikossa. Liikunnan positiiviset ja ennaltaehkäisevät vaikutukset moniin kansantauteihimme on todistettu monesti, enkä niitä tässä lähde enää sen koommin avaamaan. Totean vain, että se että liikunnasta muutoin nauttimaton ihminen lähtee joulukuisessa pimeydessä vesisateeseen juoksemaan, on suoranainen ihme. Agilityurheilu on kansanterveydellisestä näkökulmasta todellinen kultakaivos, johon todella kannattaa sijoittaa, sillä se aivan varmasti maksaa itsensä yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin. Oman arvonsa ansaitsee myös lajin (liikunnan, urheilun) tuoma psyykkinen hyvinvointi ja sen massiiviset vaikutukset ihmisen elämään.

On hienoa saada olla mukana ja vaikuttaa näin hienon urheilulajin parissa!

25.10.2015

Tavoitteena Hyvinvoiva Helinä - Taikamaton kyydissä!

Helinän kanssa yksi eniten hyödyntämäni harjoite on ollut mattoharjoitus. Harjoite löytyy Leslie McDevittin Control Unleashd -kirjasta "Go to mat" -nimellä. Jaimen rauhoittumisharjoituksissa olen jo muutama vuosi sitten hyödyntänyt mattoa, mutta Helinän myötä olen havahtunut sen hurjan moneen soveltamismahdollisuuteen ja niin siitä onkin tullut varsinainen Taikamatto :)

Jotta matosta saisi koiralle toimivan kohteen, on ensisijaisen tärkeää tehdä kohteesta koiralle mukava ja saada koira haluamaan kohteelle. Siksi toiminnan aikaansaamisen keinona kannattaa käyttää sheippaamista, jossa vaihe vaiheelta positiivisen vahvistamisen kautta rakennetaan toivottua käyttäytymistä. Esim. 1. Koira astuu matolle yhdellä jalalla. 2. Koira seisoo matolla 3. Koira istuu matolla 4. Koira makaa matolla jne. Nameilla houkuttelua en käytä, sillä haluan, että koira aina oma-aloitteisesti hakeutuu matolle nähdessään sen. Koiralle tulee opettaa default-asento eli oletuskäytös matolle. Helinän tapauksessa asento on maassa, pää maassa.


Kylässä harjoittelemassa mattoa.


Taukokäyttäytyminen/Rauhoittuminen
Useimmiten mattoharjoitteiseen törmää taukokäyttäytymisen yhteydessä. Se onkin koulutushetkiin oivallinen väline kertomaan koiralle, että nyt saa luvan hengähtää. Tauot ovat koulutuksessa hyvin olennaisia ja kun koira osaa rentoutua tauolla, sen oppiminen on tehokkaampaa. Mattoharjoitteiseen voi yhdistää esimerkiksi Off Switch -harjoitteen, jossa rauhallisesta käyttäytymisestä saa kiihdyttävän vahvisteen.
Myös pidempikestoista rauhoittumista voi opettaa maton kautta. Alkuopetus kannattaa tehdä kotona, rauhallisessa ympäristössä, jossa koiran on helppo rentoutua. Mielentilaa voi harjoittaa, kun pentu on väsynyt. Pennun voi ottaa vaikka lattialle vierelleen maton päälle ja silitellä sen rauhalliseksi, mikäli pentu pitää silittelystä.

Jahtaamiskäyttäytymisen katkaiseminen
Helinän tullessa minulle reilu puoli vuotta sitten, se vain ramppasi sisällä edestakaisin jahdaten varjoja ja valoja.  Jahdatessaan ei ollut kiinostunut muista ihmisistä, eikä koirista. Se käyttäytyi maanisesti, eikä sitä ollut mahdollista houkutella nameilla/leluilla pois tilastaan. Aiempi kirjoitus Helinästä.

Ensimmäisenä targettina koulutin Helinälle maton puhtaasti sheippaamalla. Helinä oli jo edellisessä kodissaan oppinut leuka maassa maahanmenon ja nopeasti se alkoikin tarjota sitä. Matosta tuli Helinälle hyvin mukava kohde. Kun Helinä osasi kohteen, asettelin kolme mattoa sen ramppaamisväylille sisälle. Kolmantena päivänä se tarjosi maahanmenoa matolle kesken jahtaamisen! Ja tällöin sen pystyi palkkaamaan, vaikka siis juuri aiemmin kesken jahtaamisen, se ei ollut nameista/leluista kiinnostunut. Mattojen kautta aloin saada kontaktia Helinään ja mikä tärkeintä, se oma-aloitteisesti katkaisi jahtaamiskäyttäytymistään.

Kuva Helinän ensimmäiseltä viikolta. Eläinlääkärissäkin matto toimi,
vaikka maha oli pienellä kovin kipeä suolistotulehduksen vuoksi.

Vastaehdollistaminen
Kun koira on oppinut rennon mielentilan mattoon, voi mattoa alkaa hyödyntämään tilanteissa, jotka ovat jännittäviä koiralle. Helinälle hyvin monet ympäristön ärsykkeet ovat olleet haasteellisia ja olemme harjoitelleet maton lisäksi paljon LAT:iä, Off Switchiä ja luopumista. Mitä enemmän toimivia työkaluja on käytössä, sitä paremman lopputuloksen saa :) Mattoharjoitusta siirsin pikkuhiljaa vaikeimpiin ympäristöihin, ensin kotipihan ympäristöön ja siitä aina asteittain vaikeimpiin paikkoihin. Helinän tapauksessa olen käyttänyt mattoharjoitusta siedättämään mm. valojen päälle/pois kytkemistä ja puhelimen kimeää pirinää, jotka ovat olleet voimakkaita laukaisijoita jahtaamiskäyttäytymiselle.

Erilaisiin ympäristöihin siedättämiseen olin tehnyt treenisuunnitelman, jossa kahdessa viikossa kävimme 9 erilaista paikkaa läpi (leikkipuisto, jalkapallokenttä, ostoskeskuksen ulko-oven läheisyys, koirahalli, koulunpiha, hevosmaneesin edessä jne..). Kun olimme käyneet paikat maton kanssa läpi, seuraavan kahden viikon aikana kävimme samat paikat ilman mattoa. Vaikeimpiin ympäristöihin otin maton apuvälineeksi myös toisella kerralla onnistumisen maksimoinnin toiveessa. Treenit kestivät muutaman minuutin. Kun koira rentoutuu ympäristössä, harjoite loppuu. Liian pitkät altistukset provosoivat koiraa reagoimaan sen väsytessä, joten on tärkeää pitää treenit lyhytkestoisina.

Vanhassa asuinympäristössämme, meidän tuli kävellä n. 150m ennen kuin pääsimme metsään. Aamuisin tämä pätkä oli täynnä ärsykkeitä ja Helinän oli hyvin vaikeaa kulkea matka reagoimatta. Käytin mattoharjoitusta myös mielentilan muokkaamiseen, eli kävin yömyöhällä tekemässä mattoharjoitusta tienpätkällä, kun ympäristö oli ärsyykkeetön ja sillä loin Helinällä turvallisempaa oloa. Tämä toimi oivasti ja Helinä oli huomattavasti rennompi aamuisin, jolloin ärsykkeiden sujuva ohittaminen mm. LAT-harjoitetta hyödyntäen oli mahdollista.

Erittäin toimivaksi harjoitteeksi olen kokenut uusien ympäristöjen kohtaamis-harjoitteen maton avulla. Usein autosta ulos tullessaan koirat ovat jännittyneessä/kiihtyneessä mielentilassa ja niihin saattaa olla vaikeaa saada kontaktia. Helinän tapauksessa sitä jännitti/pelotti uudet ympäristöt ja mielentilaa autosta poistumiseen tuli muuttaa. Asetin maton n. 5 metrin säteelle autosta ennen kuin päästin koiran ulos. Kun koira pääsi autosta ulos, se ehti katsoa ympäristön ja nopeasti bongata sieltä maton ja tarjota maahanmenoa matolle. Kun Helinä oli hetken tehnyt mattoharjoitetta ja olin päässyt paljon palkkailemaan sitä, pystyi se lähtemään paljon rennommin matolta liikeelle. Tämän harjoitteen tavoitteena on viedä uuteen ympäristöön jotain tuttua ja turvallista, joka keskeyttää koiran jännittyneen olotilan ja antaa sille vaihtoehtoisen tavan toimia. Tätä käytän melko paljon edelleen.

Ystävykset nukahtaneet matolle.
Rentouttavia mattotreenejä!